Euohydryas aurinia
Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)

Hedepletvinge er en sjælden dagsommerfugl, der tidligere var udbredt i Nord-, Vest- og Midtjylland og enkelte steder i det nordlige Sjælland.

Siden 1950'erne er den forsvundet fra mange områder, og findes nu kun på afgrænsede lokaliteter i Nordjylland: Syd for Limfjorden i Himmerland, og nord for Limfjorden i Thy, ved Jammerbugten og i området nord og nordvest for Frederikshavn.

I kraft af en målrettet naturplejeindsats under ASPEA Life-projektet, der havde til formål at forbedre levevilkårene for Hedepletvingen, ser det ud til at Hedepletvingens tilbagegang er stoppet.

I 2010 var den på rødlisten med status som kritisk truet.
I 2019 har Hedepletvingen opnået status som truet.


Om denne blog

Da jeg opdagede, at denne sjældne og truede sommerfugl fløj på en af engene til vores nedlagte landbrug, var interessen for Hedepletvinge vakt.

Det startede med en offentlig hedepletvingetur i 2008. På turen så vi ingen Hedepletvinger, men få dage efter opdagede jeg, at vi havde Hedepletvinger på en af vore egne enge. Det blev starten på en interesse, der siden har grebet om sig.

Fra "Hedepletvingemarken" sidst i flyvesæsonen.
Jeg skal bare lige over på den anden side af vejen, så kommer jeg til den første af vore enge, hvor der er chance for at se Hedepletvinge. I tilknytning til den ligger to andre små områder, hvor Hedepletvingen flyver.

Med så nem adgang til Hedepletvinger tages turen i hele flyvesæsonen dagligt - af og til flere gange dagligt, når vejret ellers er til det. Områderne traves igennem flere gange, og hver en Hedepletvinge fotograferes om muligt til senere registrering i en database.

På den måde er der tilbragt hundredevis af timer i selskab med Hedepletvingerne. Enten optaget af fotografere dem eller bare iagttage.


Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer med bl.a. biologi som linjefag. Jeg er ikke ekspert i sommerfugle, men gennem en almen interesse for fotografering og bestemmelse af sommerfugle på markene ved vores nedlagte landbrug, har jeg efterhånden samlet nogle erfaringer - især med Hedepletvinger - som jeg med denne blog gerne vil dele med den, der kunne være interesseret.
Først og fremmest er det dog min egen "sæsondagbog" om iagttagelser, mine egne små undersøgelser og resultaterne af disse.

Hedelund i baggrunden
Hedelund set fra Sortkærvej, juli 2019

Det nedlagte landbrug, Hedelund, ligger på Sortkær Hede, ca. 10 km nordvest for Frederikshavn, hvor naturen er præget af tørre, sandede og næringsfattige rimmer og fugtige dobber med tørvejord. Der hører 27 tdr. land til gården. Godt 1/3 af jorden består af græsmarker (varigt græs), hvor der tages slæt - eller græsset holdes nede af 4 heste: Tre islandske heste og en Irish Cob. På resten af jorden er der delvist tilgroet hede, moser/tørve-grave, lidt åben skov, pilekrat, søer og vandløb.

Da der hverken bruges pesticider eller gødes, er der med de mange forskellige naturtyper et rigt, varieret plante- og dyreliv. Mit fokus - ud over Hedepletvinge - er især på de guldsmede, sommerfugle og fugle, der ses på Hedelunds jord.Observationen af, at Hedepletvinger tilsyneladende i vid udstrækning bliver på samme mark (se Spredning af Hedepletvinge) og at de ser meget forskellige ud, fik mig til at undersøge, om man kunne genkende en Hedepletvinge over tid. Det kan man, og andre spørgsmål dukkede derfor op. Måske om man kunne finde ud af, hvor gamle de typisk bliver - og i hvilken udstrækning bliver de på samme mark.

Mine undersøgelser førte til et samarbejde med Institut for Bioscience, Kalø. Både i 2018 og 2019 blev der foretaget undersøgelser med henblik på identifikation af Hedepletvinger på individniveau.

Fra undersøgelse i sommeren 2018. Fem kameraer tog automatisk et billede hvert halve minut mod en nektarkilde i håbet om, at der ville komme Hedepletvinger med på nogle af billederne, som siden ville kunne identificeres.

Efterhånden er der taget flere tusinde billeder af Hedepletvinger på først én eng, siden på flere, og der er derfor også opnået nogle erfaringer med fotografering af Hedepletvinger. Også disse erfaringer fremgår af denne blog.

Niels Jæger
Sortkær Hede
Frederikshavn


Undertegnede i gang med dataindsamling. Motivet i søgeren ses herunder.
Foto: Cato 

Hedepletvinge på Engkarse
Hedepletvinge på Engkarse. 19. maj 2019
Seneste opdateret december 2022